15 วิธีอยู่กับอาการแพนิค! การอยู่รวมและจัดการกับแพนิคกำเริบ (Panic Attack) ในแบบของเรา

แพนิคกำเริบ (Panic Attack) ที่เกิดขึ้นกับเรา มีหลายอาการ ซึ่งแต่ละครั้งอาการก็แตกต่างกันไป ตามความเข้าใจเราคือ Panic Attack ไม่เหมือนกับการแพนิคเฉยๆ เพราะการ Panic Attack คือจะมีอาการร่วม แต่การแพนิค คือการวิตกกังวลจากความคิดและเคมีในสมอง