สรุป 10 ข้อคิดจากหนังสือ “ฉันไม่เป็นไรจริง ๆ ใช่ไหม” [เล่มที่ 17 ของปี 2024]

หนังสือ “ฉันไม่เป็นไรจริง ๆ ใช่ไหม” คือหนังสือเล่มที่ 17 ของปี 2024 ที่อ่านจบ เล่มนี้เป็นหนังสือภาพประกอบ 4 สีทั้งเล่ม สวยงามน่าอ่านและเก็บสะสม ผู้เขียน Jung Mijin (ชองมีจิน),Kim Sora (คิมโซรา) ผู้แปล วิทิยา จันทร์พันธ์ สำนักพิมพ์ piccolo