หนังสือ The Frame ชนะตั้งแต่ความคิด หนังสือที่รักที่สุดของปี 2022

The Frame ชนะตั้งแต่ความคิด

หนังสือ The Frame ชนะตั้งแต่ความคิด คือหนังสือที่เราอ่านจบเกิน 3 ครั้งในปี 2022 เป็นเล่มที่อ่านรักรู้สึกรักที่สุดเลย หากจะแนะนำหนังสือให้ใครสักเล่มอ่าน เราคงแนะนำเรื่องนี้ เราชอบทุกบทในหนังสือเล่มนี้เลย เป็นหนังสือที่เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนวิธีคิด และเปลี่ยนมุมมองในการมองโลกของเราไปเยอะมากๆ สมกับที่เป็นหนังสือ Bestseller ของเกาหลีที่ขายดีติดต่อกัน 10 ปี และเป็นหนังสือที่สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ Samsung (SERI) และผู้นำของเกาหลีหลายคนแนะนำให้อ่าน

The Frame ชนะตั้งแต่ความคิด เป็นหนังสือจิตวิทยาที่ว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนมุมมอง และพัฒนากรอบความคิด เนื้อหาส่วนมาก เกือบจะทั้งหมด พูดถึงงานวิจัยที่เกี่ยวกับกรอบความคิดของคนที่มีต่อเรื่องต่างๆ ผ่านวิจัยต่างๆ ที่นักจิตวิทยาทั่วโลกเคยสำรวจและทำไว้ เนื้อหาจะมาจากกรณีตัวอย่าง ทั้งที่มาจากการทดลองและเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันแบบไม่ไกลตัวเราเลย (แม้บางการทดลองจะผ่านเวลามานานแล้ว) ทำให้เราเข้าใจว่าเบื้องหลังของความคิดหรือการกระทำนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไร และหาทางรับมือได้ทันท่วงที

หลังอ่านเล่มนี้จบเราได้เอามาใช้ในชีวิตหลายอย่างเลย อย่างเรื่องที่เคยเขียนไป กินข้าวคนเดียว ไปไหนคนเดียว ฉบับคนไม่เหงา ที่เราเคยเขียนไปที่มีเนื้อหาว่า การตั้งคำถาม คำตอบมันจะถูกตีกรอบด้วยคำถามไปโดยปริยาย ในบทความนั้นเรายกตัวอย่าง คำถาม “ไปคนเดียวเหงาไหม” เราจะมองหาความเหงาของตัวเอง เพราะคำถามถูกตีกรอบมาให้เรามองหาความเหงา นี่คือตัวอย่งาที่เราเอากรอบความคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ไปใช้

สปอยสำนวนบางอันในหนังสือที่เราไฮท์ไลท์ไว้

  • กรอบความคิด คือ “หน้าต่างของใจที่ใช้มองโลก” ทั้งมุมมองที่ใช้มองปัญหา และทัศนคติที่มีต่อโลก
  • เราต่างก็กำลังมองโลกนี้ผ่านแว่นตาของตัวเอง
  • คนเราเห็นในสิ่งที่อยากเป็น
  • ตาของเราเลือกเห็นในสิ่งที่อยากเห็น ความปรารถนาจึงเป็นกรอบความคิดที่แข็งแกร่ง
  • เราเข้าใจว่าเรามองโกลด้วยความเป็นจริง แต่จริงๆแล้วเรามองโกลด้วยกรอบความคิดของเราเท่านั้น

สารบัญหนังสือ The Frame ชนะตั้งแต่ความคิด

บทที่ 1 กรอบความคิดเกี่ยวกับกรอบความคิด
บทที่ 2 กรอบความคิดที่เปลี่ยนฉัน
บทที่ 3 โลก ความไม่แน่ชัดที่เกินจะทน
บทที่ 4 กรอบความคิดอิงตัวเอง ศูนย์กลางของโลกคือฉัน
บทที่ 5 คนหรือสถานการณ์ กรอบความคิดใหม่ที่ใช้มองพฤติกรรมมนุษย์
บทที่ 6 กรอบความคิด “ฉันคือสถานการณ์”
บทที่ 7 กรอบความคิดอิงปัจจุบัน ต้นเหตุที่ทำให้อดีตและอนาคตถูกบิดเบือน
บทที่ 8 กรอบความคิดอิงชื่อ ตัวขัดขวางการบริโภคอย่างชาญฉลาด
บทที่ 9 กรอบความคิดการเปลี่ยนแปลง พลังที่เปลี่ยนทางเลือกด้านการเงิน
บทที่ 10 กรอบความคิด 11 ประเภทของผู้มีปัญญา

– บทส่งท้าย ถ้าเปลี่ยนกรอบความคิด ชีวิตก็จะเปลี่ยนตาม