[รีวิว] สรุปหนังสือ “The Invisible Leader ผู้นำล่องหน” [เล่มที่ 211 ของปี 2023]

The Invisible Leader - PR 2023 12 12 175914 - ภาพที่ 1

หนังสือเล่มที่ 211 ของปี 2023 ที่อ่านจบ ชื่อหนังสือ “The Invisible Leader ผู้นำล่องหน” ผู้เขียน นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ สำนักพิมพ์ THE STANDARD “คู่มือผู้นำ-นักธุรกิจศตวรรษที่ 21” หนังสือสำหรับผู้บริหาร นักธุรกิจ คนทำงานทุกคน ที่ต้องการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ

เกริ่นนำ

ความหมายของ ‘ผู้นำ’ กำลังถูกเขย่าครั้งใหญ่โลกเปลี่ยน คนเปลี่ยน ผู้นำต้องทำให้อำนาจตัวเองล่องหนบทสรุปความคิดผู้นำ ผู้บริหาร นักธุรกิจระดับท็อปของไทยคัดสรรจากการสัมภาษณ์ตัวจริงหลายร้อยชีวิตจากรายการ The Secret Sauce

“The Invisible Leader ผู้นำล่องหน” หนังสือใหม่ในรอบ 8 ปีของ “เคน-นครินทร์ วนกิจไพบูลย์” ที่ตั้งใจกลั่นตัวอักษรจากประสบการณ์สัมภาษณ์ผู้บริหารชั้นนำหลายร้อยชีวิต ในรายการ The Secret Sauce ผสมกับบทเรียนจริง ประสบการณ์ตรงจากบทบาทผู้นำในองค์กรสื่อ The Standard สรุปออกมาเป็น “คู่มือผู้นำ-นักธุรกิจศตวรรษที่ 21” ตำราพัฒนาทักษะผู้นำสำหรับทุกคน

“นครินทร์” จะพาคุณไปรู้จักเข้าใจ และฝึกฝนให้ได้มา คุณจะได้อ่านกระบวนทัศน์ โครงสร้างแนวคิด และพลวัตความเป็นผู้นำแบบที่โลกกำลังเรียกร้องต้องการ พร้อมกรณีศึกษาที่จับต้องได้จริงจากเหล่าผู้นำจำนวนมากที่นครินทร์เคยสัมผัสใกล้ชิด และแน่นอน คุณจะได้เรียนรู้จากการเรียนรู้ของเขาในฐานะผู้นำคนหนึ่ง ส่วนความบริสุทธิ์ใจของเขา ในการถ่ายทอดประสบการณ์ดีและร้ายอย่างชื่อตรง คือมิตรภาพที่จะมอบแรงใจแก่คุณให้เชื่อมั่นว่าคุณเองก็ทำได้ เราเปลี่ยนแปลงได้ และโลกเปลี่ยนแปลงได้ เพราะเราต่างคือผู้ที่จะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงนั้น

สรุปหนังสือ “The Invisible Leader ผู้นำล่องหน”

 • สิ่งไหนที่ดูเหมือนจะเร็ว แรง ว่องไว อาจไม่ใช่เรื่องดีเสมอไป
 • การเปลี่ยนผ่านของโลกในตอนนี้คือ ช้าไปก็ไม่ได้เร็วไปก็ไม่ดี
 • การเติบโตคนเดียวไม่เคยยั่งยืน ถ้าเราเติบโตโดยไม่รับรู้ถึงค่านิยมสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปการเติบโตนั้นจะหยุดลงในวันหนึ่ง
 • ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เก่งมาจากไหน โลกถัดจากนี้จะเป็นโลกที่ทำให้คุณหน้าแหกได้ทุกเมื่อ ยิ่งคุณพยายามฟันธงมากเท่าไหร่ โอกาสที่คุณจะน่าแหกซ้ำแล้วซ้ำเล่า ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
 • ผู้นำจำเป็นต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยที่เกิดขึ้นในหลากหลายระดับ ทำความเข้าใจ มองเห็นมันตามความเป็นจริง ขจัดอคติที่บดบัง เพื่อรับมือและหาทางปรับตัวต่อไป
 • ผู้นำไม่จำเป็นต้องเสียงดังที่สุดในห้อง แต่เป็นเหมือนสะพาน หรือสิ่งที่ยังขาดหายไปในการหารือ แล้วพยายามสร้างฉันทามติจากตรงนั้
 • ผู้นำแห่งทศวรรษนี้จะไม่ผูกขาดอำนาจ เน้นการโน้มน้าว ไม่เน้นใช้อำนาจบังคับ แต่จะกระจายอำนาจให้ผู้อื่น ไม่จำเป็นต้องมีบทบาทโดดเด่นบนเวที
 • คุณสมบัติของผู้นำหลังจากนี้คือ empowering community ผู้นำคนไหนไม่มีคุณสมบัติในการสร้างพลังงานให้กับผู้อื่น จะไม่สามารถแก้ปัญหาความท้าทายใหม่ในบริบทปัจจุบันได้อีกต่อไป
 • บริบทโลกที่เปลี่ยนไปทำให้คุณสมบัติของผู้นำต้องเปลี่ยนแปลง
 • ผู้นำแห่งอนาคตจะไม่สวมบทเด่นและผูกขาดอำนาจเหมือนในอดีตอีกต่อไป
 • สาเหตุที่นิยามคำว่าผู้นำเปลี่ยน เพราะปัญหาความท้าทายในปัจจุบันและอนาคตเปลี่ยนแปลงไป ยากต่อการนิยาม ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ไม่สามารถแก้ได้ด้วยผู้เชี่ยวชาญคนเดียว
 • ผู้นำล่องหนต้องไม่คิดถึงแต่ตัวเอง แต่ต้องคิดเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นมาก
 • การโอบกอดสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่การคว้ามันมากักเก็บไว้ แต่คือการปล่อยตัวเองให้สัมผัสมันอย่างเต็มใจและไหลไปกับมัน
 • ปลดล็อคการยึดติดกับอดีตได้ด้วยเทคนิค เรียนรู้-ร่วมลอง-ลงมือ ยอมฉีกขาดเพื่อยืดขยาย
 • มันขัดอีโก้ที่เป็นเหมือนหินปูนของเราอยู่เสมอ ห้ามคิดว่าเรารู้แล้วทุกเรื่องจนเผลอหยุดนิ่ง และกลายเป็นคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองช่างไม่รู้อะไรเลย
 • หน้าที่อย่างหนึ่งของผู้นำเป็นการจัดลำดับความสำคัญว่าอะไรจำเป็นต้องรู้และอะไรไม่จำเป็น
 • ถ้าไม่มีวิสัยทัศน์คุณจะเหน็ดเหนื่อยกับการทำทุกอย่างไม่เลือกหน้า แต่กลับไม่ได้สร้างความแตกต่างเลย เพราะมันไม่ได้สอดคล้องกับเป้าหมายปลายทางของคุณ
 • การสร้างวิสัยทัศน์ และเชื่อมโยงมันให้เข้ามาอยู่ในทุกพันธกิจที่ทำให้ได้ เป็นความสามารถที่แยกผู้นำออกจากบทบาทอื่นอย่างแท้จริง
 • เรายังต้องการผู้บริหารมาคอยจัดการและควบคุมความเสี่ยง ดูแลแผนการต่างๆ แต่เราต้องไม่ทึกทักว่าเพียงเพราะองค์กรมีผู้บริหารแล้วแปลว่าองค์กรมีผู้นำแล้ว
 • วิสัยทัศน์คือเข็มทิศของผู้นำ วิสัยทัศน์คือเข็มทิศไม่ใช่แผนที่ วิสัยทัศน์ไม่ใช่ภารกิจ วิสัยทัศน์คือความหมกมุ่นของผู้นำ นำด้วยวิสัยทัศน์ไม่ใช่อำนาจจากตำแหน่ง
 • การตั้งเป้าหมายว่าต้องเป็นที่ 1 ในทุกด้าน คือการตั้งเป้าหมายที่ไม่มีทางบรรลุได้
 • จุดอ่อนของหลายองค์กรในประเทศไทยคือมักขาดอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามีกลยุทธ์ก็มักไม่มีแผนการชัดเจนว่าจะทำอย่างไร หรือไม่ก็มีแผนการละเอียดยิบแต่ขาดกลยุทธ์เป็นแนวทางกำกับ
 • หน้าที่ผู้นำไม่ใช่คิดกลยุทธ์อย่างเดียว แต่ต้องคิดให้สามารถปรับเปลี่ยน พลิกแพลง เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ทั้งบูททั้งบุ๋น ได้หลากหลายรอบด้าน
 • ผู้นำล่องหนแห่งอนาคตควรสื่อสารโดยไม่ใช้อำนาจบังคับบัญชาใคร แต่จะสื่อสารอย่างแนบเนียนเพื่อกระตุ้นให้คนคิดได้เอง
 • คนเป็นผู้นำต้องให้ลูกน้องปีนไหล่เราขึ้นไป สร้างให้เขาเก่งขึ้น เมื่อไหร่ที่เขาเก่งกว่าเรา ขอให้ภูมิใจได้เลย คุณกลายเป็นผู้นำล่องหนแล้ว
 • เหตุผลสำคัญที่ผู้นำล่องหนต้องมี empower ผู้อื่นเพราะ 1. ผู้นำเพียงคนเดียวไม่สามารถทำได้ทุกภารกิจ 2. empower ต้องมาก่อนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ช่องทางซื้อหนังสือ

ซื้อได้ที่ (affiliate):
– Shopee: https://shope.ee/AUU5hofsMT
– Lazada: https://s.lazada.co.th/s.O3JH2?cc