[รีวิว] สรุปหนังสือ “The Story Thailand Ep3 ชีวิต วิสัยทัศน์ แรงบันดาลใจ” [เล่มที่ 193 ของปี 2023]

The Story Thailand Ep3 - PR 2023 11 22 144140 3 - ภาพที่ 1

หนังสือเล่มที่ 193 ของปี 2023 ที่อ่านจบ คือหนังสือ “The Story Thailand Ep3 ชีวิต วิสัยทัศน์ แรงบันดาลใจ” ได้รับมาจากพี่เล็ก เจ้าของเวป The Story Thailand และเป็นผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้ด้วยเช่นกัน ในหนังสือพบกับ 17 สตอรี่ ที่หาอ่านที่ไหนไม่ได้ เล่มนี้มาในคอนเซ็ปท์ New Gen, New Moves, New Challenges

เกริ่นนำ

หนังสือ “The Story Thailand Ep3 ชีวิต วิสัยทัศน์ แรงบันดาลใจ พบกับ 17 เรื่องราวธุรกิจ ที่แม้จะต่างวัยต่างอุตสาหกรรม ต่างเส้นทางการเกิดและเติบโต แต่ทั้งหมดล้วนเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกัน นั่นคือเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการการปรับตัว ปรับวิธีคิด เปลี่ยนทัศนคติ ปรับกลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และมีความหมายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สรุปหนังสือ “The Story Thailand Ep3 ชีวิต วิสัยทัศน์ แรงบันดาลใจ”

การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเป็นการสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะกลายเป็นแหล่งผลิตของโลก จากการเคลื่อนย้ายฐานทุนมาที่ประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้าน

ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องวิสัยทัศน์ที่มองการณ์ไกลแต่เป็นเรื่องของ “ความเร็ว” และความสามารถในการ “ปรับตัว” ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

ธุรกิจพลังงานในอนาคตต้องเน้นที่ความยั่งยืน โดยเป็นพลังงานที่จัดหามาได้ด้วยราคาที่เหมาะสม มีความมั่นคงต่อเนื่อง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คนที่เป็นผู้ประกอบการต้องมีคำว่า “ความทรหด” อยู่ในใจ เพราะมันจะมีวันที่พลาดแล้วพลาดอีก โดนต่อยแล้วก็โดนอีก

ใช้เงินซื้อโฆษณาจะต้องไปถึงกลุ่มเป้าหมายจริงได้อย่างตรงจุด การมีข้อมูลลูกค้าในเชิงลึกที่ดี จะช่วยให้การตัดสินใจซื้อโฆษณาออนไลน์มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

ถ้าภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทยักษ์ใหญ่ เล็งเห็นความสำคัญของเกษตรอินทรีย์ มัน impact แน่นอน คนไทยจะมีโอกาสได้กินผักอินทรีย์ที่ปลอดภัย คนทำก็ปลอดภัย ลืมตาอ้าปากได้

เราทุกคนสามารถมีส่วนในการพัฒนาประเทศได้ ภาคเอกชนสามารถเป็น active citizen ได้ ทำเองได้ไม่จำเป็นต้องรอใคร

คนไทยส่วนใหญ่จะมีปัญหา “พูดได้แต่ไม่กล้าพูด หรือไม่พูดเพราะกลัวพูดผิด” ไม่ว่าจะเรียนภาษาอังกฤษเก่งหรือไม่ก็ตาม

อย่าคิดเยอะ ทำไปเถอะ แม้ตอนทำจะดูเหมือนมีความไม่รอดหลายรอบ สุดท้ายเราจะรู้เองว่าอะไรใช่ อะไรไม่ใช่ จงมองหาทุกโอกาสที่ทำให้ตัวเองได้ไปต่อ

การแสวงหาความมั่นคงด้านทรัพยากรจากนอกโลก เป็นความท้าทายใหม่สำหรับประเทศที่ต้องการพัฒนาระบบนิเวศอวกาศและลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ

ตลาดรถ EV ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ลูกค้าจะซื้อเป็นรถคันที่ 2 หรือ 3 มากกว่าใช้เป็นรถยนต์หลักคันเดียว

ความสำเร็จของธุรกิจส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นจากการที่สามารถแก้ pain point ของลูกค้าได้

ธุรกิจเทคโนโลยีเป็นธุรกิจที่เหนื่อยมากเพราะอายุค่อนข้างสั้นต้องปรับตัวหา s-curve ใหม่ตลอดเวลา แต่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจะมีอายุยืนนาน