[รีวิว] สรุปหนังสือ “To แด่เธอฯ โดย Mary H.” [เล่มที่ 4 ของปี 2024]

- PR 2024 01 04 172414 - ภาพที่ 1

หนังสือเล่มที่ 4 ของปี 2024 ที่อ่านจบ คือหนังสือ “To แด่เธอฯ โดย Mary H.” เป็นเล่มจากนักเขียนคนเดียวกับ Please โปรดเถิดเธอฯ โดย Mary H. อีกครั้งกับการหยิบยืมและตีความงานเขียนของ ลาดิด (LADYS) ผ่านงานเขียนขนาดสั้นมาก 40 บท โดย แมรี ฮ.

เกริ่นนำ

คุณมองเพียงดวงจันทร์ ไม่มองตัวฉัน ไม่มองห้องของฉัน คุณมอบความเหินห่างจางหายแก่ฉัน ส่วนฉันเผลอมอบดวงจันทร์แด่คุณ

ที่รักของฉัน ฉันอ้อนวอนทุกวัน ยมทูตตนนั้น หากไม่คืนเธอมา ก็โปรดรับตัวฉันไป

สรุปหนังสือ “To แด่เธอฯ โดย Mary H.”

โปรดเป็นผีเสื้อที่ล่องลอย
เพียงในสวนของฉัน
ชื่นชมดอมดมเพียงดอกไม้ของฉัน
และฉันจะมอบทั้งหมดนั้นแด่เธอ

หากฉันตาย
นั่นคือรักเราสิ้นสลายหรือเปล่า
ไม่ หากเรา –ใครคนหนึ่ง
ตายโดยยังไม่สิ้นรัก
ฉันว่านั่นคือรักนิรันดร์

ยามตกหลุมรักนักดนตรี
ตื่นหรือฝัน
หูฉันเงี่ยขอให้สู้เสียงบรรเลงอยู่เสมอ

หากผู้ใดถามถึงเขา
เขาหน้าตาเป็นอย่างไร
ใจคอเป็นอย่างไหน
ลักษณะของความรัก
ข้าพเจ้าพรรณนาถึงเขาได้เพียงเท่านั้น

ไม่ต้องมีท้องทะเล หน้าผา หรือปลาเข่า
เพียงหล่อน
ฉันท่องเที่ยวสำรวจมิรู้นาย

ดวงตาหล่อน
เมื่อได้สอบมอง
ไม่มีสิ่งใดงดงามอีก

ที่รักของฉัน
อ้อนวอนทุกวัน
ยมทูตตนนั้น
หากไม่คืนเธอมา
ก็โปรดรับตัวฉันไป

แด่ท่วงทำนองของคุณ
บทกวีของคุณ ภาษาของคุณ
แต่ตัวฉันไม่เคยเข้าใจ

ฉันมั่นใจว่าเอ่ยลา
แต่หล่อนกลับได้ยินว่า
เป็นคำรักอันตรายตึง

“หัวใจสลายหรือ”
“ไม่ใช่แค่หัวใจ ตัวตนก็สูญไปเช่นกัน”

ฉันมองหาหล่อนอยู่เสมอ
แม้หากพบเจอ
เราทั้งคู่จะแสร้งมองผ่านกันไป

ความคิดถึงมิใช่ว่าแย่
ที่แย่ก็คือ
นอกจากคิดถึง
ฉันทำอะไรไม่ได้เลย

มิมีใครผลักไส
คำบอกลามิใช่ว่าไล่ส่ง
อิสระเสรี
เมื่อได้รับไว้ก็ใช้เสียเถิด

หากไร้เหล่าศักดินา
พื้นดินคงได้กว้างพอสำหรับประชาชนทุกคน

ช่องทางซื้อหนังสือ

ซื้อได้ที่ (affiliate):
– Shopee: https://shope.ee/6pbO5Alsk3
– Lazada: https://s.lazada.co.th/s.OLEzb?cc