แนะนำ Podcast การเงิน “ผ่อนรถ เงินตึงตัว จัดการอย่างไร”

เงินตึงตัว - The Money Case EP.231 - ภาพที่ 1

หนี้คือจำนวนเงินหรือค่าสิ่งของที่ผู้คนหรือองค์กรต้องการจ่ายกลับให้กับบุคคลหรือองค์กรอื่น เนื่องจากมีการยืมเงินหรือใช้บริการหรือสิ่งของต่าง ๆ ซึ่งมักมีเงื่อนไขหรือการกำหนดเวลาที่ต้องชำระคืนในอนาคตพร้อมด้วยดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจากการยืมเงินหรือการให้บริการนั้น หนี้สามารถมาจากการกู้ยืมเงินที่ธนาคารหรือหน่วยงานการเงินอื่น ๆ การซื้อสินค้าผ่อนชำระ การใช้บริการทางการแพทย์ การใช้บริการโทรศัพท์ และหลายประเภทของธุรกิจและกิจกรรมทางการเงินอื่น ๆ

การจ่ายหนี้ในระยะเวลาที่กำหนดเป็นส่วนสำคัญในการบริหารการเงินของบุคคลหรือองค์กร เนื่องจากการจัดการหนี้เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินและการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้สามารถชำระหนี้ได้ตามเวลาและลดความเสี่ยงในการเข้าสภาวะล้มละลายทางการเงินได้

เรื่องการเงิน การลงทุน คือหนึ่งในเรื่องที่ผมสนใจ พอๆ กับการอ่านหนังสือ ก่อนเขียนบทความนี้ พึ่งฟัง The Money Case EP.231 จบ เห็นว่าเป็นประโยชน์เลยหยิบมาเขียนแนะนำให้ไปฟังกัน น่าจะเป็นประโชยน์สำหรับใครที่กำลังผ่อนรถคันแรกอยู่ แล้วรู้สึกว่าเงินตึงตัว อยากรู้วิธีจัดการ แนะนำให้ฟัง ตอนนี้ชื่อว่า “เงินตึงตัวเพราะหนี้ รถคันแรก จัดการอย่างไร”