แนะนํา 5 Podcast พัฒนาตัวเอง “เกี่ยวกับการเพิ่ม Self-Esteem”

Self-Esteem (ซึ่งในภาษาไทยอาจเรียกว่า “ความภูมิใจในตนเอง”) คือ ความรู้สึกและความเชื่อในความคุ้มค่าและความสำคัญของตนเอง มันเกี่ยวข้องกับทั้งความรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง ความเชื่อในความสามารถ ความเข้าใจในค่าและอารมณ์ที่มีต่อตนเอง รวมถึงความเห็นใจต่อความบกพร่องและข้อจำกัดที่อาจมีอยู่ในตนเองด้วย

15 วิธีการเห็นคุณค่าในตัวเอง สร้าง Self-Esteem ง่ายๆ

เราเองกำลังฝึกฝนการสร้าง Self-Esteem ง่ายๆ ซึ่งก็มาจากการพบนักจิตบำบัด และฝึกฝนตามคำแนะนำของนักจิตบำบัด จิตแพทย์ และผผู้เชียวชาญต่างๆ จนปัจจุบันเราเริ่มมี Self-Esteem สูงพอๆ กับช่วงเวลาก่อนหน้าที่จะเจอสถานการณ์แย่ๆ แล้ว เลยเอามาแชร์ให้ฟังถึงวิธีการว่ามีอะไรบ้าง ที่เราควรฝึก และเพิ่มมัน