แนะนํา 5 Podcast พัฒนาตัวเอง “เกี่ยวกับการเพิ่ม Self-Esteem”

Self-Esteem - 11187117 4643681 scaled - ภาพที่ 1

Self-Esteem (ซึ่งในภาษาไทยอาจเรียกว่า “ความภูมิใจในตนเอง”) คือ ความรู้สึกและความเชื่อในความคุ้มค่าและความสำคัญของตนเอง มันเกี่ยวข้องกับทั้งความรู้สึกเกี่ยวกับตนเอง ความเชื่อในความสามารถ ความเข้าใจในค่าและอารมณ์ที่มีต่อตนเอง รวมถึงความเห็นใจต่อความบกพร่องและข้อจำกัดที่อาจมีอยู่ในตนเองด้วย

ความรู้สึกต่อตนเองและความเชื่อในตนเองนี้ส่งผลกระทบต่อการพึ่งพาตัดสินใจ พฤติกรรม ความสุข และความสำเร็จในชีวิตทั้งด้านส่วนบุคคลและอาชีพ คนที่มี Self-Esteem สูงมักมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงความคิดและรับผิดชอบในการตัดสินใจของตนเอง รวมถึงมีความยินดีในความสำเร็จของตนเองและความคืบหน้าในชีวิตอย่างเป็นที่น่าพอใจ

อย่างไรก็ตาม Self-Esteem ไม่ได้หมายความถึงการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นหรือความสามารถทางกาย ความสวยงาม หรือความร่ำรวยของผู้อื่น มันเกี่ยวกับการมองความคุ้มค่าและความสำคัญของตนเองเป็นอย่างดีในแง่ของตัวเองและไม่พึ่งพิจารณาจากความคิดของผู้อื่นมากเกินไป

การสร้าง Self-Esteem อาจเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ดีในชีวิต เช่น การได้รับการยอมรับและกลุ่มความรักที่สนับสนุน การตั้งความเชื่อในความสามารถของตนเอง เสริมสร้างภูมิใจในความสำเร็จและการทำสิ่งที่ดี การอยู่ร่วมกับผู้คนที่เชื่อมั่นในตนเองและส่งเสริมให้ความเชื่อในตนเองของคุณเติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับบางคนอาจจำเป็นต้องทำงานในด้านนี้เพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้าง Self-Esteem ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนยาวนานขึ้น

ในบทความนี้ผมได้รวบรวม 5 Podcast พัฒนาตัวเอง “เกี่ยวกับการเพิ่ม Self-Esteem” ที่ผมฟังจบแล้วชอบ เลยหยิบมาแชร์ เพื่อใครที่กำลังสนใจเรื่อง Self-Esteem อยากลองฟังตาม

5 Podcast พัฒนาตัวเอง “เกี่ยวกับการเพิ่ม Self-Esteem”