แนะนำ Podcast เกี่ยวกับ “Monday Blues อาการเกลียดวันจันทร์”

Monday Blues

วันจันทร์มักเป็นที่รู้จักในฐานะวันแรกของสัปดาห์ที่ผู้คนต้องเผชิญหน้ากับความเครียดและความรู้สึกเกลียดกับการเริ่มสัปดาห์ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการตื่นนอนในตอนเช้าโดยมีความเจริญเติบโตของสนามแข่งระหว่างผลงานกับการผ่อนคลายในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อารมณ์ที่เกิดขึ้นในวันจันทร์นั้นมักถูกพูดถึงอย่างแพร่หลายว่าเป็น “Monday Blues” หรือความรู้สึกที่หดหู่และไม่พอใจในวันจันทร์

เหตุผลหลักที่ทำให้ความเกลียดวันจันทร์เกิดขึ้นคือการเปลี่ยนจากวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นวันทำงานในวันจันทร์ นั่นเองทำให้การตื่นนอนในตอนเช้าและการเข้าสู่กิจวัตรประจำวันนั้นอาจทำให้รู้สึกยากลำบาก ความคิดถึงสภาพที่ต้องพบกับหน้าที่และความเร่งรีบตั้งแต่ต้นสัปดาห์นั้นสามารถสร้างเครียดและความกดดันให้กับส่วนมากของคนได้

การเผชิญหน้ากับ “Monday Blues” อาจส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพกายและจิตใจของเรา การรู้สึกไม่พอใจหรือเกลียดวันจันทร์อาจทำให้สภาวะจิตใจเสื่อมถอย การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ และความรู้สึกหงุดหงิดในการติดต่อสัมผัสกับผู้อื่น นอกจากนี้ ความกดดันจากความรู้สึกเกลียดวันจันทร์อาจทำให้เราละทิ้งการดูแลสุขภาพและกิจวัตรที่สำคัญอื่น ๆ ไปเช่นกัน

วิธีการจัดการกับความเกลียดวันจันทร์ได้หลากหลาย อาจเริ่มต้นด้วยการวางแผนล่วงหน้าในทำนองที่ช่วยให้เรามีทัศนคติที่ดีขึ้นเกี่ยวกับวันจันทร์ เช่น การกำหนดเป้าหมายงานที่ต้องทำในวันนั้น เพื่อให้เรามีความสำเร็จและความรู้สึกดีกับตนเอง การสร้างช่วงเวลาเล็ก ๆ ในวันจันทร์ที่เป็นเวลาส่วนตัวและผ่อนคลายก็สามารถช่วยให้เรารับมือกับความรู้สึกได้ดีขึ้น

สุดท้ายนี้ การรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของตนเองในวันจันทร์เป็นสิ่งสำคัญ หากเราสามารถมองเห็นและตีความความรู้สึกที่เกิดขึ้น จะทำให้เราสามารถจัดการและรับมือกับมันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกเกลียดวันจันทร์นั้นเป็นส่วนประกอบของการใช้ชีวิตและมีความหลากหลายในทุกวันของเรา การรับรู้และการจัดการเป็นรองรับสำคัญในการเติมพลังให้กับชีวิตที่ต้องเผชิญหน้ากับวันจันทร์อย่างต่อเนื่อง

เนื่องในวันจันทร์ เลยขอหยิบ Podcast เกี่ยวกับ อาการเกลียดวันจันทร์ (Monday Blues) มาฝากชาวมนุษย์ออฟฟิศ อยากแนะนำให้ไปฟังกันว่าอาการที่รู้สึกไม่ชอบวันจันทร์เนี่ยมันปกติไหม ที่เราจะรู้สึกแบบนี้