แนะนำ Podcast เกี่ยวกับ “Self-expression การแสดงออกความเป็นตัวเอง”

Self-expression

Self-expression หมายถึงการแสดงออกตัวของตนเอง หรือการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก หรืออารมณ์ที่มีอยู่ภายในตนผ่านทางพฤติกรรม การพูดคุย การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การแต่งกาย การเล่นเครื่องดนตรี การเขียน หรือวิธีการอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงตัวตน ความเป็นตัวตน และสิ่งที่คนนั้นคิด รู้สึก หรือเชื่อในลักษณะต่าง ๆ

การ self-expression เป็นส่วนสำคัญของการสื่อสารระหว่างบุคคล และช่วยให้คนสามารถแสดงออกถึงตนเองอย่างแท้จริง และสามารถเชื่อมต่อกับผู้อื่นที่มีความคิดเห็นหรือรสนิยมที่คล้ายคลึงกัน การ self-expression ยังเป็นองค์ประกอบของสุขภาพจิตและความรู้สึกที่ดี เนื่องจากการแสดงออกตัวเป็นช่องทางที่ช่วยให้คนสามารถปลดล็อคความคิดเห็นหรือความรู้สึกที่อาจก่อให้เกิดความเครียดหรือภาวะกดดันภายใน

เช่น การพูดคุยในกลุ่มเพื่อแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึกทางโซเชียลมีเดีย การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เขียนบล็อก เล่นดนตรี แต่งกายตามสไตล์ของตน เป็นต้น

ชื่อว่าหลายๆ คนคงเคยที่ต้องเก็บซ่อนความเป็นตัวเองเอาไว้ เพราะกลัวว่าคนอื่นจะไม่ชอบความเป็นตัวเรา แต่การทำเช่นมันส่งผลต่อสุขภาพจิตของเรามาก เลยขอหยิบเอา Podcast จากรายการ Alljit Podcast มาแนะนำให้ฟังกัน ชื่อตอนว่า “การแสดงออก ความเป็นตัวเอง self Expression” การเป็นตัวของตัวเองในทางจิตวิทยาคืออะไร และเราจะแสดงออกความเป็นตัวเองแค่ไหนให้พอดี